Facebook

Vážení rodiče,
Základní a Mateřská škola v Horních Počaplech zavedla od 4.9.2017 internetové přihlašování a odhlašování strávníků.

Každý strávník má počítačovým programem přiděleno své OSOBNÍ PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO a číselný OSOBNÍ PIN. Tyto údaje budou každému strávníkovi předány společně s tímto průvodním dopisem.

Přihlášení do e-jidelnicku najdete na těchto stránkách www.e-jidelnicek.cz.

Zadáte do registrace strávníka své přihlašovací jméno, váš PIN, číslo jídelny 11279 a budete moci přihlásit nebo odhlásit své dítě ze stravování.

Čas vymezený pro internetové přihlášení a odhlášení je :

 • do 20:00 hod předcházejícího dne a do 06:00 hod v den stravování

 

UPOZORNĚNÍ:

POKUD V DANÉM STRAVOVACÍM MĚSÍCI BUDE K 1. DNI  V MĚSÍCI FINANČNÍ KONTO STRÁVNÍKA NULOVÉ NEBO MINUSOVÉ PROGRAM STRÁVNÍKA NEPŘIHLÁSÍ ANI NEODHLÁSÍ.
JE TŘEBA ZE STRANY RODIČŮ HLÍDAT PLATBY.

Vedoucí školní jídelny: Hana Slezáková
Kuchařka: Hana Hodíková
Pracovnice provozu: Vladimíra Nácovská

Obědy se ve školní jídelně vydávají:

 • od 11:00 - 11:30 pro cizí strávníky
 • od 11:40 - 13:00 pro děti

Odhlašování nebo přihlašování obědů ZŠ je nutné učinit jeden den předem, nejpozději do 15:00, formou sms zprávy na tel. číslo: 604 860 848 ve tvaru:

 • jméno a příjmení dítěte, datum odhlášení od - do.

Odhlašování nebo přihlašování MŠ - nahlásit den předem do 16:00 v MŠ nebo formou sms zprávy na tel. číslo: 604 860 848 ve tvaru:

 • jméno a příjmení dítěte, datum odhlášení od - do.

Strava se mimo jídelnu nevydává, pouze první den nemoci, kdy oběd nelze odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Cena pro MŠ 3 - 6 let :

 • přesnídávka: 10 Kč
 • oběd: 25 Kč
 • svačina:10 Kč
 • celkem: 45 Kč


Cena pro MŠ pro děti,7 a více let:

 • přesnídávka: 10 Kč
 • oběd: 33 Kč
 • svačina: 8 Kč
 • celkem: 51 Kč

Cena obědu pro ZŠ:

 • strávníci 7 - 10 let: 36 Kč
 • strávníci 11 - 14 let: 38 Kč

Cena svačiny pro ZŠ:

 • strávníci 7 - 10 let: 13 Kč
 • strávníci 11 - 14 let: 14 Kč

    

Platby:

 • Stravné můžete platit složenkou, z účtu nebo kartou
 • Číslo účtu 51-2541210237/0100 pro platební styk z jiné banky
 • Číslo účtu 512541210237/0100 pro platební styk v KB
 • Konstatní symbyl 0179 na složenku
 • Variabilní symbol má každý žák přidělen svůj, po vyplnění přihlášky ke stravování a zavedení do počítačového registru
 • Specifický symbol 3141
 • Do textové informace pro majitele účtu pište příjmení dítěte
 • Variabilní symbol a částku k zaplacení dostane každý žák do 10. dne v měsíci
 • Neodebrané obědy se odečítají další měsíc
 • V případě nejastností se obraťe na vedoucí školní jídelny

Příspěvky na stravování se platí na účet ZŠ a MŠ a to nejpozději do 20. dne v měsíci, pokud nebude v tomto termínu stravné uhrazeno, jedná se o porušení provozního řádu školní jídelny a dítě nedostane oběd.
Po dobu nemoci dítěte není možno obědy odebírat, pouze první den lze neodhlášený oběd vyzvednout ve školní jídelně.
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. §117 odst. 1 §119 nemají žáci nárok n aoběd o školní prázdniny nebo při ředitelském volnu.

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty