Facebook

Novinky

 • MŠ se otvírá pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání nezbytné pro boj s epidemií.
 • Vzdělávání bude probíhat v neměnných skupinách v počtu nejvýše 15 dětí, v naší MŠ proto budou vytvořeny skupiny 2.
 • Dle doporučení budou děti trávit co nejvíce času venku, proto prosíme o vhodnou výbavu oblečení a obutí na pobyty venku (i pláštěnky a gumáky) a nezapomeňte na náhradní oblečení do třídy.
 • Každé dítě si přinese 2 jednorázové roušky v podepsaném sáčku (pro použití v případě výskytu onemocnění Covid-19).
 • V prostorách MŠ děti roušky nosit nebudou.
 • Při příchodu do MŠ předají rodiče děti p.učitelce u vchodu do budovy, z důvodu omezení pohybu cizích osob uvnitř budovy.
 • Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdnně před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí (viz.dokument INFORMACE K TESTOVÁNÍ)
 • Rodič má právo testování dítěte odmítnout, ale dítě se pak nemůže zúčastnit prezenční výuky.

Informace k testování

 • Testování bude probíhat 2x týdnně, a to každé pondělí a čtvrtek, v prostorách mezidveří hlavního vchodu.
 • Do testovacího prostoru je rodičům povolen vstup pouze v respirátoru, ne v roušce.
 • Prosíme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou a chodili do MŠ včas, není možné přivést dítě a odejít.
 • Podrobnější informace k testování dětí najdete na stránkách MŠMT v aktualitách Informace k provozu škol od 12.dubna 2021

Horní Počaply, 8.4.2021, Ivana Suchá

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty