Kontaktujte nás

Jídelna

Vážení rodiče,
Základní a Mateřská škola v Horních Počaplech zavedla od 4.9.2017 internetové přihlašování a odhlašování strávníků.

Každý strávník má počítačovým programem přiděleno své OSOBNÍ PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO a číselný OSOBNÍ PIN. Tyto údaje budou každému strávníkovi předány společně s tímto průvodním dopisem.

Přihlášení do e-jidelnicku najdete na těchto stránkách www.e-jidelnicek.cz.

Zadáte do registrace strávníka své přihlašovací jméno, váš PIN, číslo jídelny 11279 a budete moci přihlásit nebo odhlásit své dítě ze stravování.

Čas vymezený pro internetové přihlášení a odhlášení je :

 • do 20:00 hod předcházejícího dne a do 06:00 hod v den stravování

 

UPOZORNĚNÍ:

POKUD V DANÉM STRAVOVACÍM MĚSÍCI BUDE K 1. DNI  V MĚSÍCI FINANČNÍ KONTO STRÁVNÍKA NULOVÉ NEBO MINUSOVÉ PROGRAM STRÁVNÍKA NEPŘIHLÁSÍ ANI NEODHLÁSÍ.
JE TŘEBA ZE STRANY RODIČŮ HLÍDAT PLATBY.

Vedoucí školní jídelny: Hana Slezáková
Kuchařka: Hana Hodíková
Pracovnice provozu: Vladimíra Nácovská

Obědy se ve školní jídelně vydávají:

 • od 11:00 - 11:30 pro cizí strávníky
 • od 11:40 - 13:00 pro děti

Odhlašování nebo přihlašování obědů ZŠ je nutné učinit jeden den předem, nejpozději do 15:00, formou sms zprávy na tel. číslo: 604 860 848 ve tvaru:

 • jméno a příjmení dítěte, datum odhlášení od - do.

Odhlašování nebo přihlašování MŠ - nahlásit den předem do 16:00 v MŠ nebo formou sms zprávy na tel. číslo: 604 860 848 ve tvaru:

 • jméno a příjmení dítěte, datum odhlášení od - do.

Strava se mimo jídelnu nevydává, pouze první den nemoci, kdy oběd nelze odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Cena pro MŠ 3 - 6 let :

 • přesnídávka: 10 Kč
 • oběd: 25 Kč
 • svačina:10 Kč
 • celkem: 45 Kč


Cena pro MŠ pro děti,7 a více let:

 • přesnídávka: 10 Kč
 • oběd: 33 Kč
 • svačina: 8 Kč
 • celkem: 51 Kč

Cena obědu pro ZŠ:

 • strávníci 7 - 10 let: 36 Kč
 • strávníci 11 - 14 let: 38 Kč

Cena svačiny pro ZŠ:

 • strávníci 7 - 10 let: 13 Kč
 • strávníci 11 - 14 let: 14 Kč

    

Platby:

 • Stravné můžete platit složenkou, z účtu nebo kartou
 • Číslo účtu 51-2541210237/0100 pro platební styk z jiné banky
 • Číslo účtu 512541210237/0100 pro platební styk v KB
 • Konstatní symbyl 0179 na složenku
 • Variabilní symbol má každý žák přidělen svůj, po vyplnění přihlášky ke stravování a zavedení do počítačového registru
 • Specifický symbol 3141
 • Do textové informace pro majitele účtu pište příjmení dítěte
 • Variabilní symbol a částku k zaplacení dostane každý žák do 10. dne v měsíci
 • Neodebrané obědy se odečítají další měsíc
 • V případě nejastností se obraťe na vedoucí školní jídelny

Příspěvky na stravování se platí na účet ZŠ a MŠ a to nejpozději do 20. dne v měsíci, pokud nebude v tomto termínu stravné uhrazeno, jedná se o porušení provozního řádu školní jídelny a dítě nedostane oběd.
Po dobu nemoci dítěte není možno obědy odebírat, pouze první den lze neodhlášený oběd vyzvednout ve školní jídelně.
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. §117 odst. 1 §119 nemají žáci nárok n aoběd o školní prázdniny nebo při ředitelském volnu.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.