Facebook

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve dnech 3.5. - 14.5. 2021 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Žádost je možné podat písemně:

  1. do datové schránky
  2. e- mailem s elektronickým podpisem
  3. poštou, popř. vložit do obálky a vhodit do schránky u vchodu školy
  4. osobně / ve dnech 6. a 7. a 14.5. vždy od 10.00 do 12.00 hod.

Do mateřské školy je nutné doložit:

  1. Žádost k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem o očkování dítěte
  2. Kopii rodného listu

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy nebo si je můžete vyzvednout v MŠ -  pondělí a úterý 10.00- 11.00 hod.

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty