Facebook

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve dnech 5.5.2022 v budově školy, v čase od 13:00 do 17:00 hodin.

Žádost je možné podat také písemně:

  1. Do datové schránky.
  2. E-mailem s elektronickým podpisem.
  3. Poštou, popř. vložit do obálky a vhodit do schránky u vchodu školy.

K zápisu je nutné doložit:

  1. Žádost k předškolnímu vzdělávání, evidenční list potvrzený lékařem o očkování dítěte.
  2. Rodný list dítěte(v případě písemného podáni kopii).
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce.

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy nebo si je můžete vyzvednout v MŠ -  pondělí a pátek 8:00 - 15:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Horní Počaply jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 34, zákona č.561/2004 Sb., o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že:

Vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:
012022
022022
052022
062022
072022
082022
092022
102022
112022
122022
132022
142022
152022
162022  
172022

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty