Kontaktujte nás

Principy naší školy

Vím proč se to učím

Propojení školy s každodenním životem, aneb víme proč se učíme. Klademe důraz na to, aby vzdělávání dávalo smysl v každodenním životě a aby vše, co se učí, děti uměly v životě uplatnit.
Škola má být pro život, ne naopak.

Otevřené dveře

Naše škola je místem, kam se obracíte s důvěrou. Vzdělávání a výchova je práce nás všech. Jsme otevřeni názorům a diskuzi s rodiči. Zpětná vazba je pro nás důležitá. Tvoříme tak Naši školu, pro Naše děti.

Podpora silných stránek

Podporujeme silné stránky každého žáka. Každý z nás je jiný, každý máme jiné předpoklady a dle toho i každému jde a baví něco jiného. V tom je přeci krása a rozmanitost života. Proto se snažíme  podporovat individualitu. Nesnažíme se všechny nacpat do stejných škatulek.

Respekt a naslouchání

Respekt k druhým. V životě je potřeba umět vycházet s druhými lidmi. Umění naslouchat a zamýšlet se nad názory druhých je pro nás důležitá dovednost ke které vedeme naše děti.

Chyba je kamarád

Chyba není špatně, ale naopak je to příležitost zkusit to jinak, lépe. Chyba je příležitost jak se do budoucna poučit.

Změna je jediná jistota

Schopnost zorientovat se, porozumět a převzít zodpovědnost i v nejisté situaci je a  stále více bude ceněná. Činnostním učením k tomu vedeme i naše děti.

A jak to děláme?
  • Základem je tým, který má nastavené tyto hodnoty stejně. Kterým toto dává smysl a tak je pro ně toto povolání radostí. Více než učiteli bychom se nazvali průvodci. Učíme se vzájemně. Nasloucháme si a respektujeme se. Průvodce - učitel je inspirativní člověk, který udává směr lodi a stará se o bezpečnost posádky.
  • CLILL - metoda, která integruje cizí jazyk do nejazykového předmětu. Napříč předměty používáme cizí jazyk. Je to přirozené učení se jazyka.
  • Dává nám smysl vzdělávat se společně. Ne odděleně dle věku. V životě také nejsme separování dle data narození. V některých hodinách pracujeme ve smíšených týmech, kde se děti učí vzájemné pomoci, empatie a spolupráce.
  • Často pracujeme na nějakém smysluplném projektu, který vychází z každodenního života.  Děti    si  moc rády dochází k poznatkům samy, o to více si jich cení a pamatují.

Smyslem naší školy je tvoření laskavého a inspirativního místa pro Vaše děti, kde se učíme pro budoucí život.
Toto vše můžeme tvořit jen společně s Vámi, tedy pokud i Vás tyto hodnoty osloví a chcete takovouto  školu pro své dítě.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.