Facebook

Vím proč se to učím
Propojení školy s každodenním životem, aneb víme proč se učíme. Klademe důraz na to, aby vzdělávání dávalo smysl v každodenním životě a aby vše, co se učí, děti uměly v životě uplatnit.
Škola má být pro život, ne naopak.

Otevřené dveře
Naše škola je místem, kam se obracíte s důvěrou. Vzdělávání a výchova je práce nás všech. Jsme otevřeni názorům a diskuzi s rodiči. Zpětná vazba je pro nás důležitá. Tvoříme tak Naši školu, pro Naše děti.

Podpora silných stránek
Podporujeme silné stránky každého žáka. Každý z nás je jiný, každý máme jiné předpoklady a dle toho i každému jde a baví něco jiného. V tom je přeci krása a rozmanitost života. Proto se snažíme  podporovat individualitu. Nesnažíme se všechny nacpat do stejných škatulek.

Respekt a naslouchání
Respekt k druhým. V životě je potřeba umět vycházet s druhými lidmi. Umění naslouchat a zamýšlet se nad názory druhých je pro nás důležitá dovednost ke které vedeme naše děti.

Chyba je kamarád
Chyba není špatně, ale naopak je to příležitost zkusit to jinak, lépe. Chyba je příležitost jak se do budoucna poučit.

Změna je jediná jistota
Schopnost zorientovat se, porozumět a převzít zodpovědnost i v nejisté situaci je a  stále více bude ceněná. Činnostním učením k tomu vedeme i naše děti.

A jak to děláme?

  • Základem je tým, který má nastavené tyto hodnoty stejně. Kterým toto dává smysl a tak je pro ně toto povolání radostí. Více než učiteli bychom se nazvali průvodci. Učíme se vzájemně. Nasloucháme si a respektujeme se. Průvodce - učitel je inspirativní člověk, který udává směr lodi a stará se o bezpečnost posádky.
  • CLILL - metoda, která integruje cizí jazyk do nejazykového předmětu. Napříč předměty používáme cizí jazyk. Je to přirozené učení se jazyka.
  • Dává nám smysl vzdělávat se společně. Ne odděleně dle věku. V životě také nejsme separování dle data narození. V některých hodinách pracujeme ve smíšených týmech, kde se děti učí vzájemné pomoci, empatie a spolupráce.
  • Často pracujeme na nějakém smysluplném projektu, který vychází z každodenního života.  Děti    si  moc rády dochází k poznatkům samy, o to více si jich cení a pamatují.

Smyslem naší školy je tvoření laskavého a inspirativního místa pro Vaše děti, kde se učíme pro budoucí život.
Toto vše můžeme tvořit jen společně s Vámi, tedy pokud i Vás tyto hodnoty osloví a chcete takovouto  školu pro své dítě.

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty