Kontaktujte nás

Školní družina

Počet žáků: 25 -30

 
Provoz ŠD

6:00 - 7:50, 11:40 - 16:00

Vedoucí vychovatelka: Žaneta Petkovová

Vychovatelka ranní družiny Martina Hoskovcová

Vychovatelka odpolední družiny Žaneta Petkovová 

V čase od 13:00 - 14:30 probíhá v družině zájmová činnost (děti je proto vhodné vyzvednout před nebo až po aktivitách).

Žáky si vychovatelka přebírá od vyučujících a od té doby za ně zodpovídá.

Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.

Žák může být uvolněn i před stanovenou dobou odchodu, pouze však na písemnou žádost zákonného zástupce, nebo při osobním vyzvednutí.

Na telefonické žádosti NEBUDE brán zřetel!

Žák nebude uvolněn ze ŠD cizí osobě, která není uvedena v zápisním lístku, pokud o to zákonný zástupce PÍSEMNĚ předem nepožádá.

Umístění do školní družiny není nárokové, rozhoduje o něm ředitel školy.

Měsíční­ úplata za školní­ družinu činí­ 100 Kč na žáka, je rozdělena do splátek

  • září­ - leden : 500 Kč (do 15.9.)
  • únor - červen : 500 Kč (do 15.2.)
  • Splátky se hradí­ hotově. Vybírá je a evidenci vede vychovatelka ŠD.

Kroužky:
  • Angličtina
  • Keramika
  • Veselá věda
  • 3D-Tisk
  • Hodina pohybu navíc
close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.