Kontaktujte nás

Zaměření školy

Co chceme a kam směřujeme:

 • Náš vzdělávací program nese název Škola pro život, abychom si v životě věděli rady. Navazuje na RVP MŠ s názvem Je nám dobře na světě, máme se rádi jako kamarádi.
 • Škola má svá specifika, je školou malotřídní, navštěvují ji žáci nadaní, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci se sociálním znevýhodněním.
 • Chceme neustále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Průběžně vybavujeme školu a školku novými moderními pomůckami, pracujeme na zlepšení prostředí uvnitř školy.
 • Škola nepředpokládá tvorbu výběrových tříd, demografickému složení obyvatelstva v dané lokalitě nejvíce vyhovuje ,,standardní vzdělávání.“

Základní cíle - Škola pro život:

 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, nové metody práce
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel
 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií
 • chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole moc nejde
 • nadaným žákům chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj, snadnější přestup na gymnázia
 • nechceme preferovat jen intelektuální nadání , ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je pohybové, hudební, manuální, estetické, apod.
close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.