Facebook

Co chceme a kam směřujeme:

 • Náš vzdělávací program nese název Škola pro život, abychom si v životě věděli rady. Navazuje na RVP MŠ s názvem Je nám dobře na světě, máme se rádi jako kamarádi.
 • Škola má svá specifika, je školou malotřídní, navštěvují ji žáci nadaní, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci se sociálním znevýhodněním.
 • Chceme neustále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Průběžně vybavujeme školu a školku novými moderními pomůckami, pracujeme na zlepšení prostředí uvnitř školy.
 • Škola nepředpokládá tvorbu výběrových tříd, demografickému složení obyvatelstva v dané lokalitě nejvíce vyhovuje ,,standardní vzdělávání.“

Základní cíle - Škola pro život:

 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, nové metody práce
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel
 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií
 • chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole moc nejde
 • nadaným žákům chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj, snadnější přestup na gymnázia
 • nechceme preferovat jen intelektuální nadání , ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je pohybové, hudební, manuální, estetické, apod
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty