Kontaktujte nás

Základní škola

 
 
 
 
 
 
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
Základní školy a Mateřské školy Horní Počaply
 
Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Horní Počaply. Nachází se v obci Horní Počaply ve Středočeském kraji.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu. Maximální kapacita školy je 70 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s dvěma třídami s maximální kapacitou 48 dětí.

Základní škola poskytuje svým žákům základní vzdělání. V 1. - 5. ročníku se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu: "Škola pro život, abychom si v životě věděli rady", který navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy.
Výhodou naší školy je klidné, rodinné prostředí, menší počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup a častější kontakt s okamžitou zpětnou vazbou. Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte, spolupráci, kritické myšlení a pozitivní přístup k životu. Do výuky zařazujeme činnostní a hodnotové vzdělávání, kde žák není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu - pracuje, přemýšlí a tvoří. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Součástí školy je zahrada, která je využívána nejvíce žáky MŠ, v teplých měsících také žáci ZŠ mají možnost trávit na zahradě školy velké přestávky, nebo pracovní činnosti, kdy využívají záhony k pěstování bylin. 
Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek činností v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit (Ovoce a mléko do škol, Zapojme všechny, Celé Česko čte dětem, Laskavec - Nadace K. Janečka, Zdravá pětka, Recyklohraní, Aktivity MAS Mělník..atd).

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.