Facebook
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
Základní školy a Mateřské školy Horní Počaply
Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Horní Počaply a nachází se v obci Horní Počaply ve Středočeském kraji.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu. Maximální kapacita školy je 70 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s dvěma třídami s maximální kapacitou 48 dětí.

Základní škola poskytuje svým žákům základní vzdělání. V 1. - 5. ročníku se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu: "Škola pro život, abychom si v životě věděli rady", který navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy.
Výhodou naší školy je klidné, rodinné prostředí, menší počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup a častější kontakt s okamžitou zpětnou vazbou. Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte, spolupráci, kritické myšlení a pozitivní přístup k životu. Do výuky zařazujeme činnostní a hodnotové vzdělávání, kde žák není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu - pracuje, přemýšlí a tvoří. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Součástí školy je zahrada, která je využívána nejvíce žáky MŠ, v teplých měsících také žáci ZŠ mají možnost trávit na zahradě školy velké přestávky.
Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek činností v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit (Ovoce a mléko do škol, Zapojme všechny, Celé Česko čte dětem, Laskavec - Nadace K. Janečka, Zdravá pětka, Aktivity MAS Mělník).


Vnitřní režim Základní školy Horní Počaply ve šk. roce 2021/2022

I.třída /1.roč. / Mgr. Lenka Tobolková

II.třída /2.,3. a 5. ročník/ Mgr. Hana Šimková

Výchovný poradce Mgr. Lenka Tobolková

Školní asistent Hana Macková

Školní družina p.vych. Hana Macková

Péče o žáky ve školní budově od 7:00 - 15:45 hodin

7:00 - 7:50 - p. vych. Macková
7:30 - 8:00 - p. školnice Hoskovcová / v šatně/
7:50 - 8:00 - pedagog konající dozor
8:00 - 12:35 - p. učitelky a p. vychovatelka /dle rozvrhu/
12:35 - 15:45 - p. vychovatelka

Zapojili jsme se:

PROJEKT LASKAVEC
OVOCE DO ŠKOL
PROJEKT ZDRAVÁ 5
ZAPOJME VŠECHNY
Recyklohraní
Fond Sidus
Svět bez stížností
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty