Facebook

Mateřská škola v Horních Počaplech je součástí ZŠ a MŠ Horní Počaply a nachází se v té samé budově jako ZŠ.

Mateřská škola má kapacitu 46 dětí.

Provoz MŠ: 6:00 - 16:00Vyučující ve školním roce 2021/2022
1. třída - Kuřátka: p. uč. Hana Karschová, p. uč. Milena Mucková, počet dětí - 17
2. třída - Kytičky: p. uč. Věra Farkašová, p. uč. Ivana Suchá, počet dětí - 23

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 nebyla stanovena.

Účast na škole v přírodě, předplavecký výcvik, doprava na některé akce je dětem hrazena z rozpočtu školy.

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče dětí MŠ, dle metodických pokynů MŠMT vás žádáme o dodržování těchto pravidel:

  • vstup do šatny pouze se zakrytím nosu a úst
  • provádět dezinfekci rukou před vstupem do budovy
  • v šatně být jen po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte do třídy, dítě doprovází vždy pouze jedna osoba
  • před vstupem do třídy si děti umyjí ruce mýdlem a poté jsou rodičem předány do třídy
  • při vyzvedávání dětí po obědě nadále platí: rodiče Kuřátek do šatny vstupují až po vyzvání učitelky/ max. 3 osoby současně/, protože v tuto dobu s v šatně pohybují děti MŠ i ZŠ.

Děti z Kytiček budou rodičům i nadále předávány u vstupních dveří budovy.
Při vyzvedávání odpoledne platí stejná pravidla jako při příchodu do MŠ.
Rodičům nových dětí z Kuřátek bude 1.září umožněn vstup do třídy.

Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ nejsou pro děti povinné roušky,jednu roušku musí mít dítě v šatně pro případ, že by se v průběhu dne u některého projevily příznaky onemocnění. Dítě s příznaky bude izolováno a přivolán zák. zástupce.

Bude probíhat zvýšená hygiena a dezinfekce prostor MŠ.

Do MŠ budou přijímány děti pouze naprosto zdravé, pokud se u dítěte projeví kašel nebo rýma, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, vstup do MŠ bude dítěti umožněn pouze s potvzením od praktického lékaře. / viz. Manuál MŠMT /.

Děkujeme za pochopení
Vaše MŠ.

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty