Facebook

Budova školy prošla postupnou rekonstrukcí.

V přízemí je umístěna  šatna základní školy, mateřská škola se zázemím pro učitelky, kuchyň a školní jídelna. Prostory pro kuchyň, společné stravování prošly rekonstrukcí v roce 2006, jsou k tomuto účelu náležitě vybavené, respektují hygienické normy. Prostory pro odkládání oděvů a obuvi žáků jsou vybaveny moderními uzamykatelnými skříňkami.

V 1.patře se nachází základní škola, kde je k dispozici 5 učeben (včetně ICT učebny). Dále pak učebna družiny, která je vybavena pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení.

Za školou je školní zahrada, která je vybavena  prolézačkami, lezeckou stěnou, houpačkami a altánkem. Je využívána za příznivého počasí převážně dětmi z mateřské školy a také v odpoledních hodinách, žáky družiny. 

K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu ve fitcentru, které sousedí se školou. Tělovýchovné prostory jsou vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním. Dále je využíván také nedaleký nový sportovní areál, kde je nejen fotbalové hřiště, ale také pískové doskočiště ke skoku dalekému, skok vysoký a běžecká dráha.
Pro veřejná vystoupení používá škola sál v místním kulturním domě.

Škola má světlé, čisté, moderní  a estetické prostory. Ve všech třídách je nový nábytek. Materiální vybavení školy je dobré. Kabinet je postupně vybavován novými moderními didaktickými pomůckami, učebnicemi a dalšími potřebami umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. Škola vlastní pec na vypalování keramiky.

Veškeré pracovní sešity a učebnice jsou žákům všech ročníků poskytovány zdarma. Škola hradí žákům ze svého rozpočtu i pobyt na škole v přírodě, plavecký výcvik, kterého se účastní žáci všech ročníků.

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty