Facebook

Novinky

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 se nám opět otevře ZŠ i MŠ.
V naší škole nebudou žáci rotovat, ale budou chodit každý den.

Žáci ve škole musí nosit chirurgické roušky či respirátor po celou dobu pobytu. V MŠ děti roušky ani respirátory nosit nemusí.

Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti předškolního věku a děti, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ranní i odpolední družina bude probíhat pro přihlášené žáky tak, jako obvykle.
Po příchodu do družiny se budou žáci povinně testovat.
Žáci kteří nechodí do ranní družiny se budou testovat ve své třídě po příchodu do školy. Testování bude probíhat ve třídách.

Testování dětí antigenními testy (výtěr z nosu) se bude provádět 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek.

Vybrané testy jsou pro odběr jednoduché, bezbolestné a šetrné. U testování bude vždy někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat. V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Tuto asistenci nebude provádět ani pedagogický ani nepedagogický pracovník!

Testovat se nemusí žáci, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře, která obsahuje potřebné údaje - identifikaci osoby, datum prodělání nemoci atd. - NESTAČÍ POUZE INFORMAČNÍ SMS. Toto potvrzení musí rodič doručit do školy při nástupu dítěte.

Žák nemůže být a ani nebude nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti však je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona.

V případě, že test vyjde žákovi pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si pro dítě přišel. ( Je možné též písemná dohoda, že žák, pokud bude mít test pozitivní, může opustit školu sám. V případě starších žáků.)
Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

JÍDELNA
Stravování bude probíhat za přísnějších hygienických pravidel tak, jako obvykle.

OŠETŘOVNÉ
Pokud jste rozhodnutí, že dítě v době prezenční výuky do školy posílat nebudete, dejte nám prosím písemně vědět. Po dobu distanční výuky náleží zákonnému zástupci ošetřovné. V případě, že má dítě prezenční výuku a rodič si ho ponechá doma, tak mu ošetřovné v době prezenční výuky nenáleží.
V případě dotazů, nejasností mě neváhejte kontaktovat.
Určitě vše zvládneme. Vy ani děti se nemusíte obávat. Přes všechny překážky se na děti moc těšíme, jsme rádi, že se konečně setkáme a začneme se normálně učit.

Děkuji za spolupráci Iva Voglová

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty