ZŠ: 315 692 302, MŠ: 315 692 292      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Novinky

Č.j.:   20/2019
V Horních Počaplech dne  7.6.2019
 
ROZHODNUTÍ  O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává .ZŠ a MŠ  Horní Počaply., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola  Horní Počaply.

Seznam  dětí :

reg.zn.
01/19                                    08/19
02/19                                    09/19
03/19                                    10/19
04/19                                    11/19
05/19                                    12/19
06/19                                    13/19
07/19                                    14/19

0důvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele ZŠ a MŠ  Horní Počaply ke krajskému úřadu Středočeského kraje.                                                        

Mgr. Eva  Cedrychová
ředitelka školy

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty