Facebook

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 : květen 2020

Plán třídních schůzek MŠ pro školní rok 2019/2020

 • Září - provoz MŠ, změny, apod.
 • Duben - zápis do ZŠ
 • Květen - školka v přírodě

Akce pro školní rok 2019/2020

 • polodenní výlety do lesa
 • školní výlety
 • kulturní akce – divadla, výstavy apod.
 • kulturní vystoupení v budově
 • předplavecký výcvik
 • společné akce se ZŠ – MDD, čarodějnice, vynášení zimy apod.
 • návštěva předškoláků na vyučovací hodině v 1.třídě
 • školní slavnosti – vánoční besídka, rozloučení s předškoláky
 • školka v přírodě / předškoláci /
 • informativní schůzky s rodiči
 • společné akce s rodiči –Tvůrčí dílny - podzim, Vánoce, jaro
 • návštěva v Pečovatelském domě
 • mikulášská nadílka a další
 • sběr papíru
 • sbírka - Fond Sidus
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty