Facebook
 • Zápis proběhne dne 4.4. a 5.4.2022  od 13 do 17 hodin v předem rezervovaném čase.
 • K zápisu s sebou přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, kartičku pojišťovny, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání , dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku (žádost i dotazník možnost vyzvednout ve škole, nebo zde dokumenty k tisku)
 • Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí odkladem povinné školní docházky.
 • Rezervujte si termín na telefonním čísle školy 606 930 242  nebo 315 692 302   

Směrnice k zápisu do 1.ročníku  

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ

Souhlas se zpracováním údajů


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Horní Počaply, okres Mělník, příspěvková organizace v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

 • 25/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 26/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 27/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 28/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 29/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 30/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 312022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 32/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 33/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 34/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 36/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 37/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 38/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 39/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 41/2022 Přijat/a do 1. ročníku
 • 42/2022 Přijat/a do 1. ročníku
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Škola
Školka
Jídelna
Družina
Dokumenty
Kontakty